Wanneer?

Inschrijvingen mogelijk tot en met 10 juli en vanaf 17 augustus
elke werkdag (= maandag tot vrijdag) van 10u tot 17u
Extra: zaterdag 11 juli van 10u tot 14u

Sluitingsperiode zomervakantie: van 13 juli tot en met 16 augustus

Wat mee te brengen?

  • identiteitskaart
  • rapport vorige school
  • extra voor alle 1ste jaars: getuigschrift voor basisonderwijs + advies CLB indien aanwezig
  • extra voor leerlingen 1B: advies CLB voor 1B-klas

Meer informatie over capaciteit en dubbele contingentering (= aantal plaatsen voor indicator en niet-indicatorleerlingen):
Scholen geven capaciteit door aan de voorzitter en de deskundige van het LOP (= lokaal overlegplatform).
Alle belanghebbenden (ouders, jongeren, …) kunnen met individuele vragen over capaciteit (bereik, weigering, …) en dubbele contingentering bij hen terecht.

Lokaal overlegplatform

Lies Zaenen
Deskundige Ondersteuner
LOP Secundair Onderwijs Genk
[email protected]
0499/59 43 65

Meer informatie