Pesten mag niet!

Pesten is andere leerlingen lastig vallen door te slaan, te schoppen of te stampen. Maar anderen uitlachenbespotten en niet laten meedoen is ook pesten. Het materiaal van andere leerlingen met opzet beschadigen of dingen afluizen is eveneens pesten. Op school doen we dit niet.

Word je zelf gepest?

Vecht nooit terug, scheld nooit terug. Probeer zelf een oplossing te vinden voor het probleem door met anderen te praten. Helpt dat niet, ga dan zo snel mogelijk naar de leerkracht en vertel eerlijk wat er gaande is.

Zie je pesten?

Doe vooral niet meeMeepesten is even erg als zelf pesten. Toon duidelijk dat je niet akkoord bent dat er gepest wordt. Laat de gepeste leerling niet alleen maar laat hem/haar met jou meedoen. Als de pestkop niet stopt met pesten, ga dan ook naar de leerkracht, dit is niet klikken, het is je plicht. Je kan het ook melden via het “black sheep

Black Sheep

Ben je zelf de pestkop?

Dan ben je in de foutSTOP onmiddellijk met pesten en maak het goed met degene die je hebt gepest. Geen mooie praatjes maar het ECHT goed menen zodat het pesten stopt.

Samen met alle leerkrachten en alle leerlingen doen we er alles aan om van onze school een pestvrije school te maken.

Lees hier het volledige pestbeleid na.