Derde graad - BSO

Haarzorg

Jaar 5 6
B AV Godsdienst 2 2
B AV Nederlands 2 2
B AV Plastische opvoeding 1 1
B AV Lichamelijke opvoeding 2 2
B AV Project algemene vakken (PAV) 4 4
S TV Bedrijfsbeheer - -
S TV/PV Praktijk/stages dames- en herenkappen 19 11
- Snit, brushen, kleuren, permanent, feestkapsel, ...
- Salontechnieken en salonwerk
S PV Bio-esthetiek 2 2
S PV (blok)stage dameskappen - 8
TOTAAL 32 32

B = basisvorming

S = specifiek