Derde graad - TSO

Schoonheidsverzorging

Jaar 5 6
B AV Godsdienst 2 2
B AV Nederlands 3 3
B AV Frans 2 2
B AV Engels 2 2
B AV Wiskunde 2 2
B AV Aardrijkskunde 1 1
B AV Lichamelijke opvoeding 2 2
Bedrijfsbeheer - 1
S AV Plastische opvoeding 1 1
S AV Stijlleer 1 1
S TV Vaktheorie: Gelaatsverzorging 1 -
S TV Vaktheorie: Lichaamsverzorging 1 1
S TV Vaktheorie: Voetverzorging 1 1
S TV Toegepaste wetenschappen: Anatomie en fysiologie 1 1
S TV Toegepaste wetenschappen: Apparatenleer 1 1
S TV Toegepaste wetenschappen: Chemie en cosmetologie 1 2
S PV Praktijk / Bio-esthetiek / (blok)stage 9 9
- Make-up, hand en gelaatsverzorging
- Lichaamsverzorging
- Hand- en voetverzorging
TOTAAL 32 32

B = basisvorming

S = specifiek