Derde graad - TSO

Sociale en technische wetenschappen

Jaar 5 6
B AV Godsdienst 2 2
B AV Nederlands 4 4
B AV Frans 3 3
B AV Engels 2 2
B AV Wiskunde 3 3
B AV Geschiedenis 1 1
B AV Aardrijkskunde 1 1
B AV Lichamelijke opvoeding 2 2
S AV Natuurwetenschappen (+ labo) 4 4
S TV Sociale wetenschappen 4 4
S TV Integrale opdrachten / (blok)stage 6 6
- Expressie
- Sociale wetenschappen
- Natuurwetenschappen
- Voeding
TOTAAL 32 32

B = basisvorming

S = specifiek