Eerste graadEerste jaar

1B

Vak Aantal uren
B Godsdienst 2
B Nederlands 4
B Frans 2
B Engels (Nieuw!) 1
B Wiskunde 4
B Natuurwetenschappen 3
B Maatschappelijke vorming 3
B Techniek 4
B Beeld 1
B Muziek 1
B Lichamelijke Opvoeding 2
D ICT (Nieuw leerplan) 1
D Remediëring/verdieping wiskunde/taal 2
D Oriënterende projecten (Nieuw!) 2
Totaal 32

B = BASISVORMING
D = DIFFERENTIATIE