Eerste graad - Tweede jaar

Beroepsvoorbereidend leerjaar

- Haarzorg
- Kantoor en verkoop
- Verzorging - voeding

Men kiest twee van de drie beroepenvelden:

 

Basisvorming: 18 uur
B AV Godsdienst 2
B AV Nederlands 3
B AV Frans 1
B AV Wiskunde 3
B AV Maatschappelijke vorming 2
B AV Natuurwetenschappen 2
B AV Plastische opvoeding 1
B AV Muzikale opvoeding 1
B AV Lichamelijke opvoeding 2
B TV Informatie- en communicatietechnologie 1
beroepenvelden (2 x 7 uur)
Haarzorg: 7 uur
B AV Plastische opvoeding 1
B TV Toegepaste wetenschappen haartooi 1
B PV Realisatietechnieken haartooi 5
Kantoor en verkoop: 7 uur
B+C AV Nederlands (1u B + 1u C) 2
B AV Frans 1
B AV Plastische opvoeding 1
B TV Initiatie in administratie, retail en logistiek 2
B TV Computervaardigheden 1
Verzorging - voeding: 7 uur
B TV Personenzorg 2
B RT Zorg voor voeding 3
B RT Zorg voor leef- en woonsituatie 2
TOTAAL 32

B = basisvorming

c = comlementair