Wij willen jongeren een degelijke opleiding bieden in diverse studierichtingen uit de studiegebieden

 • lichaamsverzorging (studierichting bio-esthetiek, schoonheidsverzorging en haarzorg);
 • kantoor (studierichting kantoor);
 • personenzorg (studierichting sociale en technische wetenschappen, verzorging-voeding en organisatiehulp);
 • sport (studierichting lichamelijke opvoeding en sport).

We willen de jongeren een vorming geven

 • die hen in staat stelt om zich verder te bekwamen in het hoger onderwijs of/en
 • die hen opleidt tot deskundige beroepskrachten met een goede kans om een passende job te vinden

Een vakbekwaam en geëngageerd team van leerkrachten zet zich hier ten volle voor in en is er om bekommerd elke leerling zich zo optimaal mogelijk te laten ontplooien.

Daarnaast willen we onze jongeren begeleiden in hun groei naar volwassenheid, waarbij we beroep doen op het Opvoedingsproject van Don Bosco. We willen jongeren begeleiden in hun groei in persoonlijke vrijheid en zelfstandigheid, rekening houdend met individuele verschillen.

In die groei naar zelfstandigheid staan centraal:

 • Het bijbrengen van kritische zin om de leerlingen aan te zetten tot het toetsen van hun ideeën aan die van anderen en zo keuzes te kunnen maken uit de overvloed van informatie die onze maatschappij biedt;
 • Het begeleiden van persoonlijke en creatieve ontplooiing waarbij elke leerling optimale kansen krijgt om zichzelf te zijn en tevens het belang van een gezonde groepsgeest ervaart;

Hierbij willen we hen ruimte geven om verantwoordelijkheid te oefenen in zeer concrete situaties, rekening houdend met hun leeftijd en al verworven vaardigheden. Hierin staan centraal:

 • Het samen dragen van verantwoordelijkheid in gemengde werkgroepen van leerlingen en leerkrachten;
 • Het stimuleren van jongeren om initiatieven te nemen en voorstellen te doen;
 • Het ontwikkelen van een gezonde levensstijl;
 • Het ontwikkelen van een sportieve levenshouding, waarbij inzet en fairplay belangrijker zijn dan competitiviteit;
 • Het ontwikkelen van een milieubewuste levenshouding, zodat de leerlingen respect opbrengen voor milieuzorg en milieubeleid;

Ook streven we naar groei in verbondenheid met medemensen, jongeren en volwassenen.

 • Door assisterend aanwezig te zijn kan er een vertrouwensrelatie groeien tussen de leerlingen en de leerkrachten;
 • Eerlijke communicatie is de basis van onze opvoeding;
 • We gaan in dialoog met andere culturen en godsdiensten, steeds gedragen door respect en luisterbereidheid;
 • We staan als school letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen uit de naaste omgeving;
 • Een schouderklopje, een bemoediging, respect, hartelijkheid en eenvoud zijn salesiaanse kruiden die we in onze school gul gebruiken. Ze maken het dagelijks leven in de school boeiend, aangenaam, verrijkend en dus alle moeite waard!

Groeien in zingeving proberen we te bevorderen door, in dialoog met de jongeren, op zoek te gaan naar de diepere bestaansredenen.

 • We reiken jongeren gelegenheden aan om te reflecteren;
 • Samen met de Pastorale Animatie Groep (PAG) worden rustpunten en bezinningsmomenten en vieringen gecreëerd en beleefd;

We bouwen aan een zorgbrede school waar elke jongere groeikansen krijgt.

 • We geloven in de groeikracht van jongeren en hebben extra aandacht voor gekwetste en kansarme jongeren;
 • We hebben oog voor leerlingen met socio-emotionele problemen of leerproblemen en zoeken in team naar een probleemgericht oplossing samen met het CLB en eventuele andere externe partners;

Besluit:
Onze school wil, trouw aan haar stichters, een Don Boscoschool zijn, een school waar leerlingen, collega’s, ouders, medewerkers en sympathisanten aanvoelen “het is hier goed om te zijn. En wat de jongeren betreft wensen wij dat zij ten diepste mogen ervaren “Wij zijn hier graag. Dit is onze school!”.