• Ben je sociaal en wil je de sociale vaardigheden verder ontwikkelen?
 • Heb je aanleg en interesse voor mode en de wereld schoonheidsverzorging?
 • Heb je belangstelling voor de verzorging van het innerlijke en het uiterlijke van de mens?
 • Is creatief en probleemoplossend denken en handelen iets voor jou?
 • Ben je praktisch gericht, maar vind je ook algemene vorming belangrijk?
 • Wil je na het secundair onderwijs eventueel nog verder studeren?
 • Denk je aan een beroep waarin omgang met mensen centraal staat, zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg of de sociale sector?

Dan is schoonheidsverzorging een geschikte studierichting voor jou.

foto_richting_svz.jpg

Het is een sociale richting, theoretisch en praktisch onderbouwd, waarin de wisselwerking tussen mens, gezondheid en esthetiek wordt verkend.
De wetenschappelijke benadering gebeurt vanuit de vaktheorie en de toegepaste wetenschappen.
Ook leerlingen uit ASO- en andere TSO-richtingen kunnen vanaf het 3de jaar instromen.

Wat leer je in deze studierichting?

 • Praktische vakken:
  Make-up, gelaats-, lichaams-, hand- en voetverzorging.
 • Theoretische technische vakken:
  In de theoretische-technische vakken wordt kennis gemaakt met apparaten, producten en grondstoffen die bij de schoonheidsverzorging gebruikt worden.
 • Toegepaste wetenschappen:
  Biologie, chemie, fysica, cosmetologie, bedrijfsbeheer.
 • Algemene vakken: 
  Om een algemene vorming te waarborgen.
 • Gedrag, communicatie en werken in groep:
  Je leert emoties uiten en herkennen.  Je gaat na hoe je het welbevinden bij jezelf en bij een ander kunt verhogen.  Je leert hoe je activiteiten voor verschillende doelgroepen gepast kunt ondersteunen.  Vlotte communicatie en een correct gebruik van communicatiemiddelen worden uitvoerig behandeld.
 • Kwaliteitsbewust handelen en kennismaken met beroepen:
  Je leert doordacht, milieubewust, veilig, ergonomisch, hygiënisch, economisch en respectvol handelen.  Daarnaast wordt aandacht besteed aan het observeren, registreren en reflecteren over het eigen handelen.  Je leert je studiekeuze motiveren en nadenken over je eigen mogelijkheden en beperkingen.

Wat na de derde graad?

Schoonheidsverzorging vormt een uitstekende voorbereiding op verdere studies.

 • Bacheloropleiding in de paramedische sector (verpleegkunde, diëtiste,  podologie, ergotherapeut…),pedagogische sector (kleuter-lager of secundair onderwijs o.a.opleiding bio-esthetiek,…),  sociale sector (sociaal werk, orthopedagogie..), …
 • 7de specialisatiejaar
 • Tewerkstelling: in schoonheids- en kuurcentra, praktijk voetverzorging, in farmaceutische- en cosmeticabedrijven, in verzorgingsinstellingen, in dienst van dermatologen, podologen, diëtisten, theater- en schoonheidsconsulenten, …
 • Beroepsmogelijkheden: estheticus, pedicure, consulente, demonstratrice, vertegenwoordigster in schoonheidsproducten, …